Consell Comarcal Alt Empordà
Medi Ambient
menu_button

... » Fitxa de l'activitat

clip
671 1

Visita Tallers CTR: Un residu, una problemàtica, un recurs?

Residus » Prevenció
Excursió / visita
activitat amb monitor

Durada de l'activitat

0 hores

Cicles participants

ESO » Tercer, ESO » quart

Documentació adjunta

no n'hi ha

Descripció de l'activitat

La proposta pedagògica té com a objectiu treballar l’economia circular, com a nou paradigma bàsic d’aplicació en l’àmbit de la gestió de residus. Aquest es basa en el cicle de vida d’un producte i el fet que tot material pot ser utilitzable com a un recurs abans de destinar-lo definitivament a la disposició final sense aprofitament. Aquest aprofitament dels recursos resulta ser ambientalment, i sovint econòmicament, més favorable que la utilització de recursos naturals de manera no sostenible

En aquest cas, la visita proposa tractar la temàtica de la reutilització material i el tractament del residu com a recurs. A partir d’aquest tema s’introduirà la problemàtica de cadascuna de les fraccions valoritzables de residus i la seva incidència en el procés de gestió de residus. S’introdueix el concepte de model de gestió de residus i també el d’economia circular.
L’activitat es dividirà bàsicament de la següent manera:

 1. TREBALL PREVI: A classe i prèviament a l’activitat, es podran desenvolupar totes aquelles propostes que l’equip de mestres consideri oportú i que tinguin relació amb l’activitat a desenvolupar en el CTR com: el repàs de les tres R’s, el seguiment d’un tipus de residu, la separació de residus en origen, etc. Per això es podran utilitzar els dossiers didàctics inclosos al web de l’àrea de medi ambient del Consell Comarcal “La col·lecció”. Podeu trobar aquesta informació a l’enllaç següent: http://educacio.mediambient-altemporda.org/

 2. TREBALL FASE 1:

 La primera fase de l’activitat es farà en una hora per grup classe. Si hi ha més d’un grup classe per centre que faci l’activitat es planificarà que aquestes sessions en tots els grups es facin en un matí.

 • Objectiu: Introducció dels conceptes economia circular i residu zero. Establiment de grups de treball, distribució dels treballs en grup i recerca d'informació prèvia.
 • Distribució de la sessió:
  •  Introducció als residus (15 min): El monitor farà una sessió de preguntes als alumnes per a introduir la temàtica dels residus i saber de quin coneixement previ parteixen.  En el cas que l'institut tingui mitjans informàtics es faria a partir d'un Kahoot (mitjançant una pantalla electrònica connectada a internet i els alumnes amb el mòbil i l'aplicació instal·lada. També poden disposar d'ordinadors per grups, amb un mínim de 5 grups). En el cas que no es disposi de material informàtic, cal, com a mínim, d'un projector per tal de dinamitzar l'activitat amb una projecció.
  • Dinàmica grupal per a treballar el concepte d'economia circular (30 min): L'objectiu de la dinàmica per grups és reflexionar sobre la necessitat de reciclar els materials per a la producció davant la manca de recursos naturals i la dificultat creixent de mètodes d'eliminació de residus. La dinàmica es realitzarà amb 5 grups amb material de tipus lego.
  • Conclusions i directrius de treball grupal per a la visita (15 min): Amb les conclusions de la dinàmica de grups s'arribarà a conclusions respecte als conceptes d'economia circular, residu zero, sosteniblitat i model se gestió de residus. Es donaran unes tasques de treball previ per grups, sobre recerca d'informació prèvia.

 3. TREBALL “IN SITU” FASE 2:

 L’activitat “IN SITU” es dividirà bàsicament de la següent manera:

 a)     Arribada al CTR, rebuda del grup i valoració prèvia dels coneixements d’aquest. Cada grup classe comptarà amb un educador no formal i la col·laboració dels mestres. Si hi ha més d’un grup classe s’alternaran les activitats de visita al CTR i de treball a l’aula del CTR.

 b)     VISITA: El grup visitarà els punts del CTR que li seran d’utilitat en relació amb els tallers  que haurà fet o farà i el seu projecte d’estudi.

 c)     TREBALL: Els subgrups treballaran diversos tallers diferents que tenen relació directa amb la gestió dels residus dins del CTR i l’activitat temàtica escollida, i així poder-ne treure les conclusions grupals pertinents. Cada subgrup farà una activitat diferent, relacionada amb un tipus de residu específic i després posaran en comú les conclusions extretes.

 d)     TALLER O PROPOSTA DE CONCLUSIONS per poder assumir els conceptes treballats durant tot el dia. En aquestes conclusions cada grup presentarà i farà partícips als demés dels resultats del seu treball.

 

Finalment, us proposem un TREBALL A POSTERIOR, en el que dissenyeu un projecte segons l’activitat feta al CTR de tipus:

 

            Anàlisi i gestió dels residus al centre escolar:

 • Diagnosi i recollida de dades dels residus de l’institut (tipologia, problemàtiques, quantitats, model de recollida).
 • Comparativa de les dades amb les mitjanes de població i amb altres centres escolars.
 • Marcar objectius de millora de recollida selectiva al centre escolar.
 • Proposar nous sistemes de recollida més eficients i que fomentin l’increment de la selecció de residus i de la prevenció de residus.
 • Proposar una campanya dins el centre per a assolir la participació de la comunitat educativa en la gestió de residus al centre (elaboració de cartells digitals, campanya porta a porta, classe per classe, xerrades, fires, etc.)
 • Determinar uns indicadors de seguiment per avaluar la millora i comunicar-la a la comunitat educativa.

 

Per a l'execució dels tallers és imprescindible la col·laboració dels professors, de tal manera que s'estableix una formació mínima obligatòria de 4 hores, per tal de visitar prèviament les plantes de tractament del CTR i aprendre els objectius i funcionament de cada taller que forma part de l'activitat.

 

Per accedir als dossiers pedagògics cal formar part del programa ECO-competents i accedir per el MEU ESPAI

 

Valoració

dijous 10 d’octubre 2019
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies.