Consell Comarcal Alt Empordà
Medi Ambient
menu_button

Ambientalitzar el centre escolar

Un dels objectius del programa ECO-competents és fomentar que els centres educatius disposin d'espais sostenibles i que des de la seva construcció, millores i manteniment, es fomentin estratègies sostenibles que facilitin un entorn que motivi a tenir hàbits ambientalment correctes.

La majoria dels centres escolars es gestionen a través dels ajuntamnets i, com a ens supramunicipal, el Consell Comarcal pot proposar millores de caire ambiental a les instal·lacions. Des de l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal es treballarà amb els ajuntaments per a incorporar, com a part del centre escolar, elements que ajudin a disposar d'un entorn de treball que faciliti els bons hàbits ambientals a l'escola.

La línia de treball de l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà és actualment oferint alguns serveis que ja tenen aquests objectius i alguns d'ells serveixen per a treballar les activitats pedagògiques de la col·lecció :

  • Disposar de papereres per a la selecció de residus: actualment molts centres ja venen a recollir papereres de cartró anualment. Es tracta de papereres editades per l'Agència de Residus de Catalunya que es distribueixen des del Consell Comarcal. Les trobareu d'envasos lleugers i paper i cartró.
  • Disposar d'un compostador per a la fracció orgànica: Aquells centres ubicats en municipis que tenen el servei de compostatge casolà amb el Consell Comarcal poden sol·licitar un compostador per a tractar la seva matèria orgànica. Aquest element va associat a una activitat pedagògica.
  • Tenir una guia de bones pràctiques per a la gestió diària de les instal·lacions (en elaboració)
  • Tenir plantes autòctones i hort per a fomentar producte de proximitat. En el marc d l'anterior projecte re-paper es varen repartir plantes autòctones pel pati dels centres. Es realitzaran més accions en aquest sentit.
  • i moltes altres coses...
Pel curs 2021-2022 varem iniciar un treball a través d'auditories ambientals on-line que ens permetran saber les necessitats dels centres i treballar amb propostes supramunicipals de millora amb els ajuntaments pels centres educatius.

L'Agència comarcal de l'Energia i clima està treballant amb els ajuntamnets per a fomentar la instal·lació de plaques solars als centres educatius. Podeu mirar AQUEST ENLLAÇ per saber els centres que ja en disposen o que estan planificats.

El curs 2022-2023 l''area de medi ambient treballa en la redacció d'un Estudi per a l'adaptació dels patis pel clima. Aquest estudi inclourà una proposta d'elements d'adaptació en els patis de 3 o 4 escoles de la comarca. Aquesta es presentarà als ajuntaments i als Centres educatius i seran propostes fàcilment replicables segons la tipologia de pati. per fer-vos una idea del projece ens enmirallem amb el projecte Patis pel clima i altres projectes com Escoles refugis climàtics de Barcelona.

dibuix escola

Què fan els ajuntaments?

PROPORCIONAR RECURSOS ALS CENTRES ESCOLARS

Els ajuntaments, com a ens que té la competència del manteniment dels centres educatius, són els responsables d'aportar els recursos necessaris per facilitar i ajudar a l'ambientalizació dels centres. 

El programa preveu un sistema de detecció de necessitats comunes dels centres escolars de la comarca a partir dels quals des del Consell Comarcal es proposarà un treball conjunt supramunicipal per adquirir i proporcionar recursos i complir amb els objectius del programa. 

En la seva fase inicial, amb l'objectiu de conèixer els projectes de manteniment existents i estat actual dels centres de la comarca, es demana als ajuntaments que responguin un formulari cliant el següent enllaç 

Què fan els centres escolars?


APROVAR UNA POLÍTICA D'INTENCIONS AMB OBJECTIUS I PRINCIPIS DE CAIRE AMBIENTAL


Els centres escolars, com a tota activitat, generen un seguit d''impactes en el medi ambient. L'objectiu de l'aprovació d'una política ambiental és que cadascun d'ells assumeixi el compromís d'incorporar en la gestió i desenvolupament de la seva tasca educativa una sèrie d'hàbits que el facin més sostenible.

El programa ofereix un document bàsic que cal aprovar i comunicar a tota la comunitat educativa. El podeu descarregar en aquest enllaç.
D'altra banda, també es proporciona una guia d'hàbits sostenibles per tal que cada centre, mitjançant comissions verdes, algun òrgan escolar o grup de classe, ampliï i personalitzi la política ambiental bàsica amb un seguit d'hàbits sostenibles concrets a adquirir al centre, segons les característiques i situació actual d'aquest. Aquesta guia es breu estarà disponible en el següent enllaç.
REALITZAR UNA AUDITORIA AMBIENTAL ANUAL

Per la detecció de necessitats dels centres escolars i per l’avaluació anual de l’evolució d'aquests, els centres es comprometen, amb l'adhesió al programa, a realitzar una auditoria exprés sobre el funcionament bàsic del centre en temàtiques ambientals. L'enquesta està disponible en el següent enllaç

Aquest formulari es demana que es realitzi a l’inici de l’adhesió al programa i de forma periòdica, un cop a l’any. 

 
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies.